Bijles

 

Bijles aan basisschoolleerlingen (groep 5-8) betreft doorgaans één of meer van deze vakken/onderdelen:

 

- (werkwoord)spelling;

- begrijpend lezen;

- rekenen;

- toetsvoorbereiding (bijvoorbeeld Cito);

- zinsontleding en woordbenoemen.

 

Leerlingen op het voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3) help ik graag met wiskunde en natuurkunde en natuurlijk ook met de rekentoets en de taaltoets.