Bijles

 

Bijles aan basisschoolleerlingen (groep 5-8) betreft doorgaans één of meer van deze vakken/onderdelen:

 

- (werkwoord)spelling;

- begrijpend lezen;

- rekenen;

- toetsvoorbereiding (bijvoorbeeld Cito).

 

Leerlingen op het voortgezet onderwijs (klas 1 en 2) help ik graag met wiskunde en natuurkunde en natuurlijk ook met de rekentoets en de taaltoets.